Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Poradnik

Dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o. o., sp. z o. o.) to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Za zobowiązania odpowiada spółka jako osoba prawna, a po wyczerpaniu jej aktywów odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wartości wniesionych przez nich udziałów. Minimalny kapitał zakładowy spółki (na który składają się właśnie udziały) to pięć tysięcy złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Najważniejszym dokumentem do założenia sp. z o. o. jest umowa spółki – a gdy wspólnik jest tylko jeden – akt założycielski. Przepisy zastrzegają formę aktu notarialnego, przez co niezbędna jest wizyta u notariusza.

Oprócz umowy lub aktu założycielskiego, należy przygotować oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego, listę wspólników, zgody członków zarządu na ich powołanie oraz informację o adresach do doręczeń członków zarządu oraz wszystkich osób uprawnionych do powołania zarządu.  Czasem niezbędne jest przygotowanie dodatkowych dokumentów z uwagi na szczególny rodzaj działalności lub w przypadku niektórych kategorii wspólników (np. cudzoziemców). Te dokumenty zazwyczaj nie wymagają formy aktu notarialnego, wystarczająca jest zwykła forma pisemna. W systemie S24 można te dokumenty wygenerować w formie elektronicznej.

Po sporządzeniu powyższych dokumentów należy je złożyć we właściwym miejscowo sądzie gospodarczym – wydziale Krajowego Rejestru Sądowego. Dla przedsiębiorstw, których siedzibą jest województwo łódzkie, sądem tym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego. Wniosek o rejestrację spółki składa się na urzędowych formularzach.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Z chwilą zawarcia  umowy spółki powstaje tzw. spółka w organizacji, która nie ma jeszcze numeru NIP ani REGON, ale posiada podmiotowość prawną i może zawierać umowy. Aby szybciej rozpocząć działalność należy osobno złożyć wniosek o nadanie tych numerów, a dopiero potem złożyć wniosek do sądu gospodarczego.

Zakładanie spółki z o. o. – tradycyjnie czy elektronicznie?

Możliwe jest również zwarcie umowy za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w systemie S24 (wystarczy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny oraz konto na wspomnianym portalu), jednakże taka umowa jest prostsza i nie pozwala na zamieszczenie w niej bardziej „zaawansowanych” postanowień, na przykład dotyczących uprawnień osobistych wspólników założycieli.

Co po wpisie do KRS?

Po zarejestrowaniu spółki należy zarejestrować ją jako płatnika podatku VAT we właściwym urzędzie skarbowym. Co więcej, należy pamiętać o zgłoszeniu wspólników do ubezpieczeń społecznych, a także o zgłoszeniu właściwych osób do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W zależności od rodzaju przedsiębranej działalności gospodarczej, przepisy mogą zobowiązywać do spełnienia również innych obowiązków. Z tego względu niezmiernie istotne jest posiadane odpowiedniego wsparcia prawnego i księgowego.

Marta Sobczak

Radca prawny działający w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obsłudze podmiotów gospodarczych oraz zagadnieniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach rozwodowych, pracowniczych i odszkodowawczych. 

Komentarze

Ostatnio na blogu