Obsługa prawna agencji zatrudnienia
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Obsługa prawna agencji zatrudnienia

Szukasz prawnika do stałej obsługi prawnej agencji zatrudnienia? Nasza Kancelaria radców prawnych w Łodzi oferuje kompleksowe usługi prawne dla agencji zatrudnienia. Cechuje nas wieloletnie doświadczenie, dbałość o interes każdego Klienta, a także pełne zaangażowanie w każdą kwestię prawną.

  • Agencje zatrudnienia

  • Agencje pracy tymczasowej

  • Pracodawca użytkownik

  • Outsouricing pracowników

  • Zatrudnianie cudzoziemców

Zaufali nam
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości co do kwestii prawnych związanych z prowadzeniem agencji pracy tymczasowej? Przeczytaj odpowiedzi na pytania, które często zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami osobiście. Nasi prawnicy udzielą szczegółowych wskazówek.

Agencje zatrudnienia, do których należą agencje pracy tymczasowej, to podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, które świadczą usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej. Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jest prowadzony przez Marszałka województwa. Dokonuje on wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia. Jeśli wpis do rejestru zostanie dokonany, Marszałek województwa wydaje certyfikat, uprawniający agencję zatrudnienia do świadczenia usług. Certyfikat ten powinien zawierać m.in. nazwę podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer w rejestrze, określenie rodzaju świadczonych usług.

Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł. Stanowi ona dochód samorządu województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu. Opłata tanie podlega zwrotowi w razie wydania przez marszałka województwa odmowy wpisu podmiotu do rejestru. W pewnych przypadkach wydanie certyfikatu będzie zwolnione z opłaty, np. wtedy gdy Marszałek województwa dokonuje zmiany wpisu w rejestrze oraz wydaje uwzględniający te zmiany certyfikat w przypadku otrzymania informacji o zmianie danych, takich jak oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dane, takie jak oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, określenie rodzaju świadczonych usług, numer identyfikacji podatkowej NIP (o ile podmiot posiada taki numer), numer wpisu w KRS albo informacja o wpisie do CEIDG, adres poczty elektronicznej (o ile podmiot taki adres posiada). 

Podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi agencji zatrudnienia nie powinien posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Podmiot ten nie powinien być również karany za przestępstwa lub wykroczenia, o których mówi Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi agencji zatrudnienia nie powinien być również podmiotem, w stosunku do którego została otwarta likwidacja lub którego upadłość ogłoszono.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu