Obsługa prawna branży budowlanej
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Obsługa prawna branży budowlanej

Masz przedsiębiorstwo budowlane i potrzebujesz prawnika? Nasza Kancelaria w Łodzi zajmuje się obsługą prawną biznesu, a w zakresie naszych usług znajduje się m.in. prawo budowlane. Oferujemy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Do sprawy każdego naszego Klienta podchodzimy z pełnym zaangażowaniem.

  • Obsługa prawna branży budowlanej

Zaufali nam
Często zadawane pytania

Szukasz informacji z zakresu prawa budowlanego? Zapoznaj się z odpowiedziami na pytania, które często zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli nadal masz wątpliwości, zapraszamy do osobistego kontaktu z nami.

Umowa o roboty budowlane zobowiązuje wykonawcę do oddania przewidzianego w tej umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Inwestor natomiast jest zobowiązany na podstawie umowy o roboty budowlane do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowami o roboty budowlane są umowa o generalne wykonawstwo, umowa o wykonawstwo częściowe oraz umowa o podwykonawstwo. 

Umowa o roboty budowlane powinna zostać zawarta na piśmie. Jeśli przepisy wymagają przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, wówczas dokumentacja ta stanowi część składową umowy o roboty budowlane.

Inwestor oraz wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.  Zgłoszenie, a także sprzeciw powinny mieć formę pisemną. Takie zgłoszenie nie zawsze jednak jest wymagane. Nie jest konieczne wówczas, gdy inwestor oraz wykonawca określili w umowie (zawartej w formie pisemnej) szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. 

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane jest udzielana przez inwestora wobec wykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Gwarancja zapłaty może mieć formę gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej lub poręczenia banku udzielonego na zlecenie inwestora. 

Wykonawca robót budowlanych w każdym czasie może zażądać udzielenia mu gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora. Jeśli inwestor nie udzieli żądanej przez wykonawcę gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez wykonawcę terminie (nie krótszym niż 45 dni), wykonawca może odstąpić od umowy z winy inwestora. 

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu