Obsługa prawna branży IT
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Obsługa prawna branży IT

Posiadasz firmę świadczącą usługi w branży IT i potrzebujesz prawnika? Nasza Kancelaria w Łodzi oferuje kompleksową obsługę prawną branży IT. Dzięki znajomości nowoczesnych technologii świadczymy usługi prawne na najwyższym poziomie. Do każdej sprawy podchodzimy rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem. 

  • Umowa o rejestrację domeny internetowej
  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
  • Sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internetu
  • Umowy licencyjne
  • Prawo własności przemysłowej

Zaufali nam
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości co do kwestii prawnych związanych z branżą IT? Przeczytaj odpowiedzi na pytania, które często zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, zapraszamy do osobistego kontaktu. Prawnicy udzielą pomocnych wskazówek.

Według Kodeksu cywilnego oferta to oświadczenie woli zawarcia umowy, złożone drugiej stronie, które określa istotne postanowienia tej umowy. Prezentacja na stronie WWW może mieć zarówno charakter prawny oferty, jak i charakter jedynie zaproszenia do zawarcia umowy. Jeśli prezentacja na stronie internetowej będzie w dostateczny sposób ujawniać wolę zawarcia umowy oraz jeśli będzie zawierać istotne postanowienia tej umowy, wówczas może być ona traktowana jako oferta. Np. oferty sprzedaży produktów, która nie zawiera ich ceny, nie będziemy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Składający ofertę w postaci elektronicznej jest nią związany, jeśli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Przedsiębiorca, który składa ofertę w postaci elektronicznej, ma obowiązek przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy, skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty, zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy,  metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie, językach, w których umowa może być zawarta, a także kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.

Przy zawieraniu umowy o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej nie jest konieczne zachowanie żadnej szczególnej formy. Może być ona więc zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i w formie ustnej. Aby zawrzeć taką umowę nie jest konieczna jednoczesna obecność obu stron umowy. Może zostać zawarta również przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Stronami umowy o rejestrację domeny internetowej są abonent oraz administrator domeny lub rejestrator. Abonent zleca zarejestrowanie i utrzymanie domeny internetowej, tj. sprawuje obsługę administracyjną i techniczną,  natomiast administrator domeny  rejestruje i utrzymuje domenę internetową, zaś rejestrator rejestruje domenę. Dobry prawnik z naszej Kancelarii udzieli profesjonalnych porad prawnych w tym zakresie.

Każdy sklep internetowy powinien posiadać własny regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Powinien on być dostosowany do specyfiki danego sklepu i indywidualnie dla niego utworzony. Regulamin każdego sklepu internetowego jest chroniony prawami autorskimi.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu