Obsługa prawna firm
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Obsługa prawna firm

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz zaufanego prawnika? Nasza Kancelaria w Łodzi oferuje kompleksową obsługę prawną firm. Gwarantujemy pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej sprawy. Priorytetem naszej Kancelarii jest dbałość o interes każdego Klienta.

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza
  • Spółki osobowe
  • Spółki kapitałowe
  • Analiza i weryfikacja umów
  • Reprezentacja przed sądem

W obsłudze prawnej firm, mając na uwadze niezbędną najwyższą jakość tłumaczeń przysięgłych, współpracujemy z Biurem Tłumaczeń ATT.

Zaufali nam
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości co do kwestii prawnych dotyczących Twojego przedsiębiorstwa? Przeczytaj pytania, które często zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do osobistego kontaktu.

Jeśli Urząd Patentowy udzieli prawa ochronnego na znak towarowy, wówczas nabywamy prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy. Prawo ochronne na znak towarowy trwa przez okres 10 lat (liczymy go od dnia zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym). Prawo takie może być na wniosek uprawnionego przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy. Możliwa jest również rejestracja tzw. europejskiego znaku towarowego. Zapewnia ona ochronę naszego znaku towarowego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, którego siedziba mieści się w Alicante.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znak towarowy ma więc pełnić przede wszystkim funkcję odróżniającą. Znakiem towarowym może być np. logo produktu, logo marki, slogan, hasło reklamowe, nazwy produktów i usług, a także wyraz, rysunek, melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Aby uzyskać takie prawo ochronne, należy wnieść odpowiednie zgłoszenie do Urzędu Patentowego. W zgłoszeniu takim należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku.

Spółka partnerska to spółka osobowa, która jest utworzona przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Wolne zawody to takie, które wymienione są w Kodeksie spółek handlowych lub w innych ustawach. Wspólnicy spółki partnerskiej nazywani są partnerami. Mogą to być wyłącznie osoby fizyczne, które są uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być np. osoby uprawnione do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, aptekarza, radcy prawnego, adwokata czy pielęgniarki.

Umowa spółki z o.o. może być zmieniona, ale przy zachowaniu pewnych warunków. Co do zasady wymagana jest w tym przedmiocie uchwała zgromadzenia wspólników. Aby uchwała o zmianie umowy została podjęta, musi zagłosować za nią 2/3 wspólników, którzy biorą udział w głosowaniu. Uchwała taka musi zostać podjęta w formie aktu notarialnego (w innym przypadku będzie ona nieważna). W pewnych przypadkach podjęcie uchwały zmieniającej umowę spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy – jest tak w przypadku, gdy ma dojść do zwiększenia obowiązków wspólników względem spółki albo do uszczuplenia ich praw udziałowych lub praw przyznanych tym wspólnikom osobiście. Zmiana umowy spółki wymaga dokonania jeszcze jednej czynności – konieczny jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu