Zakładanie / rejestracja spółek
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Zakładanie spółek

Chcesz założyć spółkę, ale nie wiesz od czego zacząć? Prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi udzielają profesjonalnych porad prawnych w dziedzinach takich jak zakładanie spółek handlowych oraz ich rejestracja. Naszą pracę cechuje pełne zaangażowanie, indywidualne podejście do sprawy każdego Klienta, a także dbałość o każdy szczegół.

Obok jednoosobowej działalności gospodarczej spółka jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Z definicji jest to rozwiązanie dla kilku osób, które chcą wspólnie prowadzić działalność pod jedną firmą. W praktyce bywa inaczej – w polskim obrocie  gospodarczym niezmiernie popularna jest tak zwana jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie ta sama osoba jest jedynym wspólnikiem oraz jedynym członkiem zarządu. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej zgodne z prawem i pozwala na ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy w zamian za wyższe zobowiązania podatkowe.

Mówiąc o spółce, możemy mieć na myśli spółkę cywilną lub spółkę prawa handlowego. Ta pierwsza nie jest podmiotem prawa – spółka cywilna to stosunek zobowiązaniowy pomiędzy innymi przedsiębiorcami, zazwyczaj prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze. Reguluje ją Kodeks cywilny. Natomiast spółki prawa handlowego są uregulowane w Kodeksie spółek handlowych i dzielą się na spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Spółki osobowe to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna. Spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Zaufali nam
Często zadawane pytania

Szukasz informacji na temat zakładania spółek lub ich rejestracji? Przeczytaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z nami osobiście.

Aby powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, należy dokonać szeregu czynności. Przede wszystkim konieczne jest zawarcie umowy spółki. Powinna być ona zawarta w formie aktu notarialnego. Może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Do utworzenia spółki z o.o. konieczne jest także wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości minimalnej wymagane jest również wniesienie nadwyżki). Kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5000 złotych, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Kapitał zakładowy musi być wyrażony w konkretnej kwocie. Do utworzenia spółki z o.o. wymagane jest również powołanie zarządu, a w pewnych przypadkach także ustanowienie organu nadzoru. Konieczny jest również wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka z o.o. w organizacji powstaje już w momencie zawarcia umowy spółki (jest ona już wówczas podmiotem praw i obowiązków). Jednak dopiero wpis do rejestru powoduje, że powstaje właściwa spółka z o.o. posiadająca osobowość prawną – przechodzą na nią wtedy wszelkie prawa i obowiązki spółki w organizacji.

Aby zarejestrować spółkę z o.o. zarząd powinien zgłosić jej zawiązanie do sądu rejestrowego – właściwego sądu rejonowego z wydziałem gospodarczym KRS (np. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Wniosek o wpis spółki do rejestru powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu. Umowa spółki ulegnie rozwiązaniu, jeśli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, a także wtedy gdy uprawomocni się postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania spółki.

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i zawierać firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki (jeśli jest on oznaczony), oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, a także oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (czyli sumę komandytową). Umowa spółki komandytowej może być zawarta również przy wykorzystaniu elektronicznego wzorca umowy. Konieczne jest opatrzenie takiej umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać firmę, siedzibę i adres spółki,  przedmiot działalności spółki, nazwiska i imiona albo firmy komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją, nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji, a w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności oraz sumę komandytową.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu