Służebność na nieruchomości
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować

Służebność, podobnie jak zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie oraz hipoteka, należy do ograniczonych praw rzeczowych. Oznacza prawo innej ściśle określonej osoby do korzystania w określonym zakresie z nieruchomości stanowiącej własność kogoś innego dla osiągnięcia nadrzędnego celu, czyli o służebności mówimy np. w przypadku ułożenia rur gazowych przez służby techniczne na terenie prywatnej działki.

Kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje służebności:

  •  gruntową - przypisaną do danej nieruchomości; jest nią np. dojazd do nieruchomości, prawo przejścia, przejazdu, przepędu bydła, zbioru owoców, połowu ryb, wydobywania żwiru, prawo oparcia budynku o budynek sąsiada, ograniczenie wysokości zabudowy. Właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej.
  • służebność osobistą - przypisaną do konkretnej osoby np. prawo zbioru owoców, połowu ryb, wydobywania żwiru, służebność przechodu lub mieszkania w cudzym budynku. Służebność osobista jest niezbywalna, niedziedziczna (wygasa ze śmiercią osoby uprawnionej), nie można jej nabyć przez zasiedzenie. W przypadku gdy uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może zażądać zamiany służebności na rentę.
  • służebność przesyłu - dotyczy przedsiębiorców przesyłowych doprowadzających lub odprowadzających płyny, pary, gaz, energię elektryczną.

Jak ustanowić służebność?

Służebność na nieruchomości może powstać:

  • na podstawie umowy,
    • w wyniku orzeczenia sądowego,
    • w drodze decyzjcji administracyjnej,
  • na skutek zasiedzenia.

Służebność powinna mieć formę aktu notarialnego i być zapisana w księdze wieczystej. Znieść ja można na drodze umownej lub w wyniku postępowania sądowego. W określonych sytuacjach właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem (gdy służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej) albo bez niego (np. gdy ustała konieczność korzystania z drogi prowadzącej do drogi publicznej). Służebność niewykonywana przez okres 10 lat samoistnie wygasa.

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu