Odszkodowania i zadośćuczynienia
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Odszkodowania Łódź

Uważasz, że należy Ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie? Prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi udzielają profesjonalnej pomocy prawnej w tego typu sprawach. Naszą pracę cechuje rzetelność, indywidualne podejście, a przede wszystkim dbałość o interes każdego Klienta. 

  • Odszkodowanie
  • Renta
  • Zadośćuczynienie
  • Błąd w sztuce lekarskiej

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości dotyczące odszkodowania bądź zadośćuczynienia? Przeczytaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami osobiście.

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia to przypadek szkody na osobie. Odszkodowanie jest sposobem naprawienia szkody majątkowej, natomiast w przypadku szkody niemajątkowej (czyli krzywdy) należy się zadośćuczynienie. Osoba, która spowodowała u innej osoby uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, jest zobowiązania do naprawienia szkody, która się z tym wiąże. Naprawienie szkody obejmuje wszystkie wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia koszty. Koszty te obejmują np. koszty opieki lekarskiej czy rehabilitacji. 

Szkody na osobie mają bardzo często charakter trwały. Oznacza to, że szkoda jest rozciągnięta w czasie, ma charakter zmienny, a często nawet nieodwracalny. Z taką szkodą może wiązać się występowanie w przyszłości innych szkód majątkowych. Może być ona naprawiona w drodze jednorazowej wypłaty odszkodowania, albo w drodze renty.

Renta przysługuje osobie poszkodowanej, jeśli spełnione zostaną odpowiednie przesłanki. Poszkodowany musi całkowicie lub częściowo utracić zdolność do pracy zarobkowej, albo musi nastąpić zwiększenie się jego potrzeb (np. wydatki na leki, rehabilitację itp.), albo zmniejszenie się lub utrata widoków powodzenia na przyszłość (np. utrata szansy na rozwój zawodowy).

Jeżeli śmierć poszkodowanego nastąpiła wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, wówczas zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, który je poniósł. Poza tym najbliższym członkom rodziny zmarłego sąd może przyznać stosowne odszkodowanie, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie się ich sytuacji życiowej. Ponadto sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 

Zadośćuczynienie to sposób naprawienia krzywdy. Na krzywdę natomiast składają się zarówno cierpienia fizyczne, jak i psychiczne. Ustawodawca zakłada, że zadośćuczynienie należy się także w przypadku naruszenia dobra osobistego. Dobra osobiste człowieka to np. zdrowie, wolność, cześć, nazwisko, pseudonim czy wizerunek. Zadośćuczynienie należy się również wtedy, gdy przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie. Poszkodowany może wówczas żądać całkowitego albo częściowego naprawienia tej szkody oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności (a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne) wskazują, że wymagają tego względy słuszności. Jeśli natomiast poszkodowany wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia zmarł, wówczas sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie nie jest zależne od doznania szkody majątkowej oraz ma charakter jednorazowy. 

Ustawodawca nie określił szczegółowych zasad wyliczania wysokości zadośćuczynienia. Dlatego też sąd w każdej sprawie szacuje wysokość zadośćuczynienia indywidualnie, biorąc pod uwagę różne kryteria, np. intensywność i długotrwałość negatywnych przeżyć, sposób zachowania się sprawcy po dokonaniu naruszenia, rodzaj naruszonego dobra itp.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu