Dochodzenie emerytury lub renty od ZUS i KRUS
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dochodzenie emerytury lub renty
od ZUS i KRUS

Uważasz, że należy Ci się renta, ale nie wiesz jak uzyskać do niej prawo? W naszej Kancelarii w Łodzi świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie. Zawsze staramy się o pomyślne i szybkie rozwiązanie każdej kwestii. Porady prawne udzielane przez naszych prawników stoją na najwyższym poziomie dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tego typu sprawach. 

  • Dochodzenie emerytury od ZUS i KRUS
  • Dochodzenie renty od ZUS i KRUS

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości dotyczące emerytury lub renty z ZUS lub KRUS? Przeczytaj odpowiedzi na pytania, które często zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli szukasz więcej informacji, skontaktuj się z nami osobiście.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy z powodu swojego stanu zdrowia. Częściowo niezdolna do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do pracy zgodnej z jej kwalifikacjami zawodowymi. Natomiast całkowicie niezdolna do pracy jest osoba niezdolna do jakiejkolwiek pracy. Oprócz niezdolności do pracy osoba, która ubiega się o rentę z tego tytułu, powinna spełnić jeszcze kilka warunków: powinna mieć odpowiednio długi staż ubezpieczenia, a jej niezdolność do pracy powinna powstać w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej (np. w okresie zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy pobierania zasiłku chorobowego), albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ostatniego warunku nie stosuje się, jeśli ubiegający się o rentę jest całkowicie niezdolny do pracy oraz jeśli posiada 20-letni (dla kobiety), albo 25-letni (dla mężczyzny) staż ubezpieczeniowy. 

Renta z tytułu niezdolności do pracy może zostać przyznana na stałe lub na wskazany w decyzji organu rentowego okres. Rentę na stałe przyznaje się stosunkowo rzadko – tylko wtedy, gdy osoba ubiegająca się o rentę nie rokuje odzyskania zdolności do pracy. W przypadku renty okresowej prawo do niej może być przedłużane – należy w tym celu złożyć wniosek o przedłużenie prawa do renty okresowej.

Ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyłącza możliwość przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Regulacja taka obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku. To samo dotyczy sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o rentę nie ma przyznanego prawa do emerytury, lecz spełnia warunki do uzyskania emerytury powszechnej lub w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny.

Renta szkoleniowa to świadczenie przyznawane osobie, która utraciła zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, posiada wymagany okres składkowy i nieskładkowy i jej niezdolność do pracy powstała w okresach wymienionych w ustawie emerytalnej, jak również nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Pozytywna decyzja o przyznaniu renty szkoleniowej otwiera możliwość odbycia odpowiedniego szkolenia, które pozwoli na podjęcie pracy w innym zawodzie niż dotychczas. Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres 6 miesięcy, lecz może on ulec skróceniu lub wydłużeniu (maksymalnie do 36 miesięcy).

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. Naszym zdaniem radca prawny musi realnie angażować się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

02

Działamy kompleksowo

Jako radcy prawni chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

03

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie każdy radca prawny poiwnien naszym zdaniem dbać o swój rozwój osobisty, poszerzając wiedzę na różnych płaszczyznach. 

04

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Każdy radca prawny z naszej kancelarii tłumaczy wszelkie prawne zawiłości tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu