Dochodzenie emerytury lub renty od ZUS i KRUS
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dochodzenie emerytury lub renty
od ZUS i KRUS

Uważasz, że należy Ci się renta, ale nie wiesz jak uzyskać do niej prawo? W naszej Kancelarii w Łodzi świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie. Zawsze staramy się o pomyślne i szybkie rozwiązanie każdej kwestii. Porady prawne udzielane przez naszych prawników stoją na najwyższym poziomie dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tego typu sprawach. 

  • Dochodzenie emerytury od ZUS i KRUS
  • Dochodzenie renty od ZUS i KRUS

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości dotyczące emerytury lub renty z ZUS lub KRUS? Przeczytaj odpowiedzi na pytania, które często zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli szukasz więcej informacji, skontaktuj się z nami osobiście.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która jest całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy z powodu swojego stanu zdrowia. Częściowo niezdolna do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do pracy zgodnej z jej kwalifikacjami zawodowymi. Natomiast całkowicie niezdolna do pracy jest osoba niezdolna do jakiejkolwiek pracy. Oprócz niezdolności do pracy osoba, która ubiega się o rentę z tego tytułu, powinna spełnić jeszcze kilka warunków: powinna mieć odpowiednio długi staż ubezpieczenia, a jej niezdolność do pracy powinna powstać w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej (np. w okresie zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy pobierania zasiłku chorobowego), albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ostatniego warunku nie stosuje się, jeśli ubiegający się o rentę jest całkowicie niezdolny do pracy oraz jeśli posiada 20-letni (dla kobiety), albo 25-letni (dla mężczyzny) staż ubezpieczeniowy. 

Renta z tytułu niezdolności do pracy może zostać przyznana na stałe lub na wskazany w decyzji organu rentowego okres. Rentę na stałe przyznaje się stosunkowo rzadko – tylko wtedy, gdy osoba ubiegająca się o rentę nie rokuje odzyskania zdolności do pracy. W przypadku renty okresowej prawo do niej może być przedłużane – należy w tym celu złożyć wniosek o przedłużenie prawa do renty okresowej.

Ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyłącza możliwość przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Regulacja taka obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku. To samo dotyczy sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o rentę nie ma przyznanego prawa do emerytury, lecz spełnia warunki do uzyskania emerytury powszechnej lub w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny.

Renta szkoleniowa to świadczenie przyznawane osobie, która utraciła zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, posiada wymagany okres składkowy i nieskładkowy i jej niezdolność do pracy powstała w okresach wymienionych w ustawie emerytalnej, jak również nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Pozytywna decyzja o przyznaniu renty szkoleniowej otwiera możliwość odbycia odpowiedniego szkolenia, które pozwoli na podjęcie pracy w innym zawodzie niż dotychczas. Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres 6 miesięcy, lecz może on ulec skróceniu lub wydłużeniu (maksymalnie do 36 miesięcy).

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu