Nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy

Pracodawca rozwiązał z Tobą umowę bez wypowiedzenia, mimo że nie miał do tego podstaw? Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w różnych dziedzinach – jednym z głównych kierunków naszego działania jest właśnie prawo pracy. Oferujemy doradztwo prawne na wysokim poziomie oraz dbałość o szybkie i pomyślne rozwiązanie każdej kwestii. Cechuje nas profesjonalizm oraz bogate doświadczenie w tego typu sprawach.

  • Sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
  • Sprawy o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach
  • Sprawy o odszkodowanie z tytułu nieprawidłowego rozwiązania stosunku pracy

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Umowa o pracę może być rozwiązana na różne sposoby: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także z upływem czasu, na który umowa była zawarta. 

Kodeks Pracy wyraźnie wskazuje okoliczności, które uprawniają pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Najczęściej chodzi o ciężkie przewinienia pracownicze, jak np. praca pod wpływem alkoholu. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku (przestępstwo jednak musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem), a także zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Pracodawca powinien w miarę możliwości wyraźnie i jasno określić przyczynę rozwiązania stosunku pracy. W przeciwnym razie pracownik będzie miał utrudnioną możliwość obrony. 

Jeśli pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, pracownik może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, bądź odszkodowania za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy. Sąd pracy rozstrzyga zarówno o tym, czy przywrócenie do pracy jest zasadne, jak i o tym, czy pracownikowi należy się odszkodowanie. Wybór roszczenia zależy od pracownika, choć w niektórych przypadkach może on domagać się wyłącznie odszkodowania. 

Jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony, to w przypadku wadliwego jej rozwiązania bez wypowiedzenia, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. 

Jeśli umowa została zawarta na czas określony, to w przypadku wadliwego jej rozwiązania bez wypowiedzenia, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Jeśli umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia w sposób naruszający przepisy prawa, pracownik może domagać się wyłącznie odszkodowania, jeśli umowa zawarta była na czas określony, a upłynął już termin, do którego miała ona trwać, a także wtedy, gdy umowa zawarta była na czas określony, a przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu terminu obowiązywania umowy. Pracownikowi będzie przysługiwać tylko odszkodowanie również wtedy, gdy sąd uzna, że uwzględnienie żądania przywrócenia do pracy jest niemożliwe lub niecelowe. Prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi udzielą profesjonalnej pomocy prawnej w tego typu sprawach.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu