Odszkodowania i odprawy
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Odszkodowania i odprawy

Straciłeś pracę i chcesz uzyskać należną Ci odprawę? A może należy Ci się odszkodowanie za naruszenie przepisów o wypowiedzeniu? Nasza Kancelaria oferuje w takich sytuacjach pomoc w uzyskaniu odszkodowania, a także w uzyskaniu odprawy. W każdej sprawie dbamy przede wszystkim o interes naszego Klienta, podchodząc do Jego problemu w sposób indywidualny i profesjonalny. 

  • Odprawy pieniężne
  • Odszkodowania za naruszenie przepisów o wypowiedzeniu
  • Przywrócenie do pracy

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości dotyczące odprawy lub odszkodowania? Zapoznaj się z odpowiedziami na pytania, które najczęściej zadają Klienci naszej Kancelarii. Jeśli szukasz bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do osobistego kontaktu.

Obowiązek wypłaty odprawy dotyczy pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przypadkach tzw. „zwolnienia grupowego”. O zwolnieniu grupowym możemy mówić np. w sytuacji likwidacji zakładu pracy lub stanowisk pracy (tzw. redukcji etatów). W pewnych przypadkach przepisy o „zwolnieniach grupowych” stosuje się do rozwiązania umowy o pracę z pojedynczym pracownikiem. Odprawa należy się również pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę (wówczas wysokość odprawy to jednomiesięczne wynagrodzenie). Rodzinie pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, przysługuje odprawa pośmiertna (jej wysokość jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy).

Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości zależnej od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata, odprawa powinna być wypłacona w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia przysługuje, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat. Jeśli natomiast pracownik był zatrudniony ponad 8 lat, wówczas przysługuje mu odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Oprócz tych wytycznych mamy jeszcze jedno ograniczenie – wysokość odprawy nie może przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Od wypowiedzenia pracownik może odwołać się do sądu pracy i żądać np. odszkodowania. Jeśli sąd pracy przychyli się do tych roszczeń, po stronie pracownika powstanie obowiązek zwrotu wypłaconej mu odprawy. 

Jeśli wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pracownik może zażądać przed sądem pracy uznania bezskuteczności wypowiedzenia, a jeśli umowa uległa już rozwiązaniu – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania. Gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów, pracownik może żądać wyłącznie odszkodowania. Również w przypadku niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, pracownikowi przysługuje tylko odszkodowanie. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd pracy orzeka tylko o odszkodowaniu. Profesjonalnych porad prawnych w zakresie uzyskania odszkodowania udzielają prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu