Ubezpieczenie wypadkowe
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować

Co to jest ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe jest ubezpieczeniem społecznym, którego głównym celem jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków - nagłych, niezależnych, spowodowanych przyczyną zewnętrzną zdarzeń, których konsekwencje mają  ujemny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe (jedna ze składek ZUS), co oznacza, że m.in.:

 • pracownicy

 • osoby wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług (do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) oraz osoby z nimi współpracujące

 • członkowie spółdzielni

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • stypendyści sportowi

 • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

 • duchowni

 • żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą

 • osoby pozostające na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

 • członkowie rad nadzorczych

są nim objęci.

 

Co daje ubezpieczenie wypadkowe?

Każda osoba objęta ubezpieczeniem wypadkowym, która ucierpi w wyniku wypadku w pracy (podczas lub w związku z wykonywaniem obowiązków czy też poleceń przełożonych oraz w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku, wynikającego ze stosunku pracy) lub zapadnie na chorobę zawodową ma prawo do wypłaty świadczenia przez ZUS.

 

Jakie świadczenia z ZUS przysługują osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym?

 • zasiłek chorobowy (w wymiarze 100%),

 • świadczenie rehabilitacyjne,

 • zasiłek wyrównawczy,

 • jednorazowe odszkodowanie,

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy,

 • renta szkoleniowa,

 • renta rodzinna,

 • dodatek do renty rodzinnej,

 • dodatek pielęgnacyjny,

 • pokrycie kosztów związanych z leczeniem z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (wg. ustawy).

Przepisy wydają się być jasne, jednak praktyka pokazuje, że na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia wypadkowego, rodzi się mnóstwo wątpliwości i sporów,  które dotyczą m.in. odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych, lekarzy - orzeczników, odszkodowań od zakładu pracy.

 

 

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Potrzebujesz informacji dotyczących spraw z zakresu ubezpieczeń wypadkowych? Skontaktuj się z nami osobiście. Radca prawny lub adwokat udzieli pomocnych wskazówek.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu