Prawo rodzinne
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Prawo rodzinne Łódź

Prawo rodzinne, jak łatwo się domyślić, dotyczy wszelkich spraw związanych z rodziną i istniejących w jej obrębie stosunków majątkowych oraz niemajątkowych. W jego zakres wchodzą również niektóre zagadnienia z zakresu prawa karnego. Najczęściej kojarzy się z rozwodami i alimentami, jednakże spektrum spraw, które obejmuje, jest znacznie szersze. Prawo rodzinne dotyczy każdego z nas, niezależnie od tego, czy pojawia się konflikt. Reguluje ono bowiem także zasady funkcjonowania rodziny oraz wzajemne obowiązki jej członków. O ile nie zawsze musi zostać zaangażowana kancelaria prawa rodzinnego, tak z prawem rodzinnym ma do czynienia każdy.

Jakie zasady kierują prawem rodzinnym?

W prawie rodzinnym istotne są nie tylko przepisy prawa w ich literalnym brzmieniu, ale także wypracowane przez doktrynę i judykaturę zasady (w żargonie prawniczym - klauzule generalne), które sędziowie zawsze muszą mieć na uwadze rozstrzygając daną sprawę i wydając wyrok czy postanowienie. Są to przede wszystkim:

- zasada prymatu dobra dziecka (zgodnie z którą wszelkie sprawy dotyczące małoletnich należy rozstrzygać tak, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć interesy dziecka);

- zasada ochrony rodziny (nakazująca w pierwszej kolejności dążyć do ratowania rodziny);

- zasada równości małżonków.

Z powyższych zasad zdecydowanie najważniejsze jest dobro dziecka. Formułując jakiekolwiek żądania należy mieć na uwadze, czy są one z nim zgodne. Prawnik rodzinny pomoże w taki sposób sformułować wnioski, aby stały w zgodzie z powyższymi pryncypiami.

Jakie są najczęstsze sprawy sądowe związane z prawem rodzinnym?

Z danych publikowanych przez łódzki Urząd Stanu Cywilnego wynika, że Łódź jest miastem, w którym liczba rozwodów co roku rośnie. W 2016 roku na ślubnym kobiercu stanęło 2694 par, a rozwiodło się 1610, czyli ponad połowa. Dlatego też z prawem rodzinnym najczęściej kojarzony jest rozwód, alimenty oraz władza rodzicielska. Równie często sądy rodzinne rozstrzygają sprawy dotyczące miejsca zamieszkania dziecka, opieki, kurateli i ubezwłasnowolnienia. Nierzadko równocześnie toczą się powiązane sprawy karne o znęcanie lub uporczywą niealimentację. Kwestie małżeńskich ustrojów majątkowych mogą natomiast toczyć się przed sądem (np. w sprawach o ustalenie małżeńskiej rozdzielności majątkowej z datą wsteczną), ale również mogą zostać rozwiązane ugodowo, np. poprzez zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej (tzw. intercyza) przed notariuszem.

W jakich sprawach może pomóc nasza kancelaria?

Radca prawny lub adwokat rodzinny jest w stanie pomóc we wszystkich sprawach dotyczących spraw rodzinnych. Nasza kancelaria zajmuje się stosunkami rodzinnymi kompleksowo - pomagamy zarówno wszcząć postępowanie (co poprzedza wizyta w kancelarii i szczegółowe omówienie problemu oraz możliwych rozwiązań), jak i reprezentujemy naszych klientów w sprawach, które już się toczą. Uczestniczmy również w negocjacjach i mediacjach.

Miasta, w których nasi klienci najczęściej rozwiązują swoje sprawy rodzinne, to Łódź, Sieradz, Piotrków Trybunalski i Radom, jednakże obszar naszego działania obejmuje całe województwo łódzkie oraz mazowieckie. W razie potrzeby reprezentujemy naszych klientów również i w innych miastach, gdyż procedura nierzadko narzuca właściwość odległych sądów.

Chcesz rozwodu z orzeczeniem o winie? A może chcesz podwyższyć wysokość alimentów zasądzonych na rzecz dzieci? Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Nasi prawnicy zawsze indywidualnie podchodzą do każdego zagadnienia, mając na uwadze łagodny i szybki przebieg całej sprawy. Gwarantujemy pełną dyskrecję oraz profesjonalizm. 

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego obejmującego. Nasi prawnicy zawsze indywidualnie podchodzą do każdej sprawy, mając na uwadze jej łagodny i szybki przebieg. Gwarantujemy pełną dyskrecję oraz profesjonalizm.

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków wymaga stwierdzenia, czy małżonek ten dopuścił się naruszenia podstawowych obowiązków małżeńskich. Przesłanki, które sąd bierze pod uwagę w takich sprawach to np. zdrada małżeńska, stosowanie przemocy, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, opuszczenie współmałżonka, bezczynny tryb życia itp. 

Aby sąd mógł wydać wyrok rozwodowy, muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Przede wszystkim musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Nawet jednak jeśli ten warunek zostanie spełniony, sąd może w pewnych przypadkach odmówić orzeczenia rozwodu. Po pierwsze, gdy na skutek orzeczenia rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Po drugie, sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli żąda go ten małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia (jeśli jednak drugi małżonek zgodzi się na rozwód lub jego odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, wówczas sąd wyda wyrok rozwodowy). 

Po orzeczeniu rozwodu, który definitywnie rozwiązuje małżeństwo, każdy z byłych małżonków może wstąpić w nowy związek małżeński. W przypadku separacji jednak jest to niedopuszczalne, ponieważ małżeństwo formalnie nadal trwa. 

Prawo rodzinne to dziedzina obejmująca sprawy, w które bardzo często zaangażowane są małoletnie dzieci. Często zdarza się tak, że rodzice dziecka rozstają się i rodzic, u którego dziecko przebywa na stałe, nie życzy sobie utrzymywania kontaktów byłego partnera z dzieckiem. Warto jednak pamiętać, że ograniczyć kontakty z dzieckiem można tylko poprzez orzeczenie sądowe. Aby takie uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek o ograniczenie bądź zakazanie kontaktów z dzieckiem. Radca prawny lub adwokat z naszej Kancelarii udzieli w tym zakresie profesjonalnej pomocy prawnej.

Samo pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest równoznaczne z zakazem utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd może ograniczyć albo zakazać rodzicowi kontaktów z dzieckiem, ale samo pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest do tego podstawą. Jest wręcz wskazane, aby rodzic utrzymywał z dzieckiem kontakty.

Sąd, ustalając wysokość alimentów, bierze pod uwagę różne czynniki. Musi dokładnie zbadać usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów, a także możliwości zarobkowe oraz majątkowe osoby zobowiązanej do alimentów. W przypadku alimentów zasądzonych na rzecz dziecka, sąd bierze pod uwagę również to, w jakim wymiarze każdy z rodziców sprawuje osobistą pieczę nad dzieckiem. Wysokość alimentów musi być więc odpowiednio wyważona.

Sąd, ustalając obowiązek alimentacyjny, wyznacza także wysokość alimentów. Jeśli jednak po czasie okaże się, że okoliczności uległy zmianie, można wystąpić o podwyższenie bądź obniżenie alimentów, a także o uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi udzielają profesjonalnych porad prawnych w tego typu sprawach.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu