Alimenty
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Alimenty Łódź

Chcesz wyegzekwować należne Tobie lub Twojemu dziecku alimenty? A może podwyższyć już ustalone alimenty? Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w tego typu zagadnieniach. Działamy z dużą dokładnością i profesjonalizmem, a każda sprawa jest przez nas rozpatrywana z zaangażowaniem i w sposób indywidualny. 

  • Ustalenie obowiązku alimentacyjnego
  • Uchylenie obowiązku alimentacyjnego
  • Obniżenie wysokości alimentów
  • Podwyższenie wysokości alimentów

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Nurtują Cię kwestie dotyczące obowiązku alimentacyjnego? Przeczytaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają nasi Klienci. Jeżeli nadal masz wątpliwości, zapraszamy do osobistego kontaktu z nami.

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu osobie uprawnionej środków utrzymania. W razie potrzeby obowiązek ten obejmuje również środki wychowania – one jednak dotyczą tylko dzieci. Alimentów najczęściej domaga się dziecko od rodzica. Sytuacja może być jednak odwrotna – to rodzic może wysunąć wobec swojego dziecka roszczenie alimentacyjne. Po rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa czy orzeczeniu separacji z żądaniem takim może wystąpić również małżonek wobec drugiego małżonka. 

Dziecko nie musi znaleźć się w niedostatku, aby domagać się alimentów od rodzica. Wystarczy, aby nie było w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Również małżonek niewinny rozkładu pożycia, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku, może zażądać tego, aby małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia został zobowiązany przez sąd w wyroku rozwodowym do przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb (sąd orzeknie taki obowiązek tylko wtedy, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka niewinnego). W każdym innym przypadku alimenty należą się tylko wtedy, gdy osoba domagająca się ich znajdzie się w stanie niedostatku, a więc np. gdy nie może zapewnić sobie samodzielnie wyżywienia, mieszkania i zaspokoić innych podstawowych potrzeb. Ustalenie obowiązku alimentacyjnego wymaga złożenia pozwu. W profesjonalnym sformułowaniu go pomoże nasza Kancelaria prawna w Łodzi.

Gdy dziecko jest pełnoletnie, alimenty należą mu się jedynie wtedy, gdy nie może ono samodzielnie się utrzymać. Nawet w takiej sytuacji jednak rodzic może uchylić się od płacenia alimentów. Musi wykazać, że łożenie na utrzymanie dziecka wiąże się dla niego z nadmiernym uszczerbkiem majątkowym, a więc np. kiedy na skutek płacenia alimentów rodzic sam nie jest w stanie się utrzymać. Rodzic może uchylić się od łożenia na pełnoletnie dziecko także wtedy, gdy udowodni, że nie wykazuje ono żadnych starań, aby uzyskać możliwość samodzielnego utrzymania się. 

Sąd określa wysokość alimentów – nie oznacza to jednak, że jest ona dana raz na zawsze. W przypadku zmiany okoliczności można wystąpić o podwyższenie bądź obniżenie wysokości alimentów. Taką zmianą okoliczności, uprawniającą do podwyższenia alimentów może być np. znaczne zwiększenie zarobków zobowiązanego, a także zwiększenie potrzeb uprawnionego (np. gdy dziecko uprawnione do alimentów dorasta i zwiększają się jego wydatki, albo wówczas, gdy dziecko zachoruje). Aby zmienić wysokość alimentów, należy wystąpić z powództwem do sądu rejonowego. W takich sprawach profesjonalnej pomocy prawnej udzieli radca prawny lub adwokat w naszej Kancelarii.

Sąd, ustalając obowiązek alimentacyjny, bierze pod uwagę wiele czynników. Po pierwsze, ma na względzie usprawiedliwione potrzeby osoby, na rzecz której zasądza alimenty. Z drugiej jednak strony musi wziąć także pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej.

Jeśli małżonek rozwiedziony nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a znalazł się w niedostatku, może on żądać od drugiego małżonka alimentów w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Natomiast jeśli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na jego żądanie może orzec, że małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nawet jeśli ten nie znajduje się w niedostatku. 

Obowiązek quasi-alimentacyjny to obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Oboje małżonkowie są do tego zobowiązani – każdy według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych. Małżonkowie mogą wypełnić ten obowiązek (w całości lub w części) również poprzez osobiste starania o wychowanie dzieci i poprzez pracę we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jeśli małżonek uchyla się od  łożenia na rodzinę, można zażądać zasądzenia od niego obowiązku zapłaty.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu