Podział majątku
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Podział majątku

Martwisz się o swoją sytuację majątkową po rozwodzie? Nasza Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie podziału majątku małżeńskiego. W każdej tego typu sprawie dbamy o dyskrecję oraz poczucie bezpieczeństwa naszego Klienta. Staramy się rozwiązywać każdą kwestię prawną w możliwie jak najkrótszym czasie.

  • Podział majątku w drodze ugody
  • Podział majątku w drodze orzeczenia sądowego

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości dotyczące kwestii związanych z podziałem majątku? Zapoznaj się z odpowiedziami na przykładowe pytania, zadawane często przez Klientów naszej Kancelarii. Jeśli nadal nie jesteś pewny co do jakiejś kwestii, zapraszamy do kontaktu osobistego.

Majątek wspólny małżonków obejmuje przedmioty i prawa majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, a także dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. To właśnie majątek wspólny podlega podziałowi.

Na majątek osobisty każdego z małżonków składa się wiele przedmiotów i praw majątkowych, które zostały szczegółowo opisane przez ustawodawcę w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Do majątku osobistego zaliczamy przykładowo przedmioty nabyte przez małżonka przed powstaniem wspólności majątkowej, a także nagrody za osobiste osiągnięcia każdego z małżonków. 

Podział majątku małżeńskiego może nastąpić dopiero wtedy, gdy ustanie wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. Wcześniej nie można domagać się podziału majątku wspólnego. Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej następuje najczęściej z chwilą rozwodu. Jednak nie zawsze tak jest. Małżonkowie nawet w czasie trwania małżeństwa mogą zawrzeć między sobą umowę o rozdzielność majątkową. 

Podział majątku małżeńskiego może nastąpić na skutek orzeczenia sądowego, ale także na skutek ugody, zawartej przez małżonków. O podziale majątku sąd może orzec w wyroku rozwodowym (ale tylko wtedy, gdy nie przedłuży to nadmiernie całego postępowania), a także w wyroku zupełnie odrębnym od wyroku rozwodowego. Małżonkowie mogą jednak wyrazić chęć polubownego rozwiązania sprawy i zawrzeć między sobą ugodę. W obu przypadkach radca prawny lub adwokat z naszej Kancelarii udzieli fachowej pomocy prawnej.

Jeśli małżonkom nie uda się ostatecznie zawrzeć ugody i sprawa trafi do sądu, to w żaden sposób propozycje składane przy negocjowaniu warunków ugody nie są dla małżonków wiążące. 

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z ważnych powodów jednak każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Sąd bierze pod uwagę także wysiłek, jaki został włożony przez małżonka w pracę nad wychowywaniem dzieci czy ogólnym prowadzeniem domu. Jeśli jesteś małżonkiem, który w czasie trwania małżeństwa nie pracował zawodowo, także należy Ci się udział w majątku wspólnym. Prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi udzielą w tym temacie cennych wskazówek.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu