Dział majątku spadkowego
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dział majątku spadkowego

Z chwilą śmierci spadkodawcy z mocy prawa następuje otwarcie spadku, tzn. jego majątek dziedziczą osoby uprawnione. Jeśli spadkobierców jest kilku, każdy z nich jest współwłaścicielem całego spadku i wchodzących w jego skład przedmiotów. I właśnie ze względu na tę współwłasność rozpoczynający się proces spadkowy może być długi i niełatwy. Choć Kodeks cywilny jasno określa udział spadku każdego ze spadkobierców (np. 1/3 spadku), trudno to przełożyć np. na korzystanie z samochodu, który pozostał po spadkodawcy, bowiem w tym wypadku spadkobiercy muszą ze sobą współdziałać, umawiać się i dopuszczać siebie nawzajem do posiadania danej rzeczy. Taka sytuacja nie tylko jest męcząca, ale i staje się źródłem napięć i nieporozumień. Współwłasność warto więc znieść. Można to zrobić na 2 sposoby:

  • umownie, gdy wszyscy spadkobiercy wyrażają chęć do podziału spadku i są zgodni co do sposobu podziału,
  • poprzez sądowy podział spadku łódź, gdy porozumienie pomiędzy spadkobiercami nie jest możliwe.

Jeśli w majątku spadkodawcy, oprócz aktywów, rzeczy i praw znajduje się nieruchomość, warto podzielić majątek w sądzie. Wystarczy, aby jeden spadkobierców złożył do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, stosowny wniosek o dział spadku oraz załączył dokumenty:

  • stwierdzenie nabycia spadku (notarialny lub sądowy dokument),
  • wykaz majątku, który ma być przedmiotem działu,
  • informację o tym, czy spadkodawca sporządził testament (jeśli tak, należy podać gdzie został złożony i gdzie aktualnie się znajduje),
  • jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość - dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy (np. akt notarialny).

 

Sąd może zadecydować o sposobie podziału majątku:

  • podział fizyczny - przyznanie przedmiotów poszczególnym spadkobiercom, stosownie do ich udziałów w spadku,
  • przyznanie prawa do spadku jednemu spadkobiercy lub tylko niektórym z nich, z jednoczesnym nałożeniem obowiązku spłaty pozostałych spadkobierców,
  • podział cywilny - nakazującym sprzedaż majątku spadkowego i podziale pomiędzy spadkobiercami, stosownie do przysługujących im udziałów.

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości dotyczące działu majątku spadkowego? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu osobistego. Nasi prawnicy udzielą cennych wskazówek.

Dział spadku przeprowadzany jest w przypadku, gdy spadek odziedziczyło kilku spadkobierców. Przed przeprowadzeniem podziału majątku spadkowego spadkobiercy ci są współwłaścicielami tego majątku. Dział spadku pozwala na to, aby poszczególne aktywa spadkowe weszły do majątku konkretnych spadkobierców. Zmienia się także odpowiedzialność za długi spadkowe. 

Są dwa sposoby na to, aby dokonać działu spadku. Współspadkobiercy mogą zawrzeć odpowiednią umowę – wówczas mówimy o umownym dziale spadku. Jest jednak również sądowy dział spadku – wtedy podział majątku spadkowego dokonuje się w postępowaniu sądowym. Radca prawny lub adwokat z naszej Kancelarii udzieli profesjonalnej pomocy prawnej zarówno przy umownym, jak i przy sądowym dziale spadku.

Umowa o dział spadku powinna być zawarta pomiędzy wszystkimi współspadkobiercami lub nabywcami udziału w spadku. To znaczy, że stronami tej umowy powinni być wszyscy spadkobiercy lub nabywcy udziału w spadku. W związku tym nawet jeśli tylko jeden ze spadkobierców nie zgadza się na podział majątku spadkowego w formie umownej, wówczas umowa taka nie może być zawarta. Warunkiem podstawowym jest więc zgodność wszystkich współspadkobierców. 

Dla umowy o dział spadku nie przewiduje się żadnej szczególnej formy. Oznacza to, że może być zawarta w każdej formie – nawet ustnej. Najbezpieczniej jednak zawrzeć taką umowę na piśmie. W pewnych wyjątkowych przypadkach szczególna forma jest  jednak wymagana – na przykład wtedy, gdy przedmiotem majątku spadkowego, podlegającego podziałowi, jest nieruchomość. Wtedy konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. O odpowiednią formę oraz treść umowy profesjonalnie zadbają prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi.

W umowie o podział majątku spadkowego powinny zostać uwzględnione przede wszystkim składniki masy spadkowej, sposób dokonania działu, a także to, jakie przedmioty należące do masy spadkowej mają przypaść poszczególnym zainteresowanym. Stronom umowy o dział spadku ustawodawca dał jednak dużą swobodę w zakresie treści tej umowy. Najważniejsze jest, aby wszyscy współspadkobiercy byli zgodni co do jej treści.

Sądowy podział majątku spadkowego odbywa się w drodze postępowania przed sądem. Jest kilka podmiotów uprawnionych do tego, aby zażądać sądowego działu spadku. Będzie to np. każdy ze współspadkobierców. Sądowy podział majątku spadkowego co do zasady powinien objąć cały spadek, jednak w szczególnych przypadkach sąd będzie mógł ograniczyć się tylko do części majątku spadkowego. W trakcie postępowania działowego sąd ustala wartość majątku spadkowego i jego skład, a następnie określa wartość przysługujących poszczególnym spadkobiercom udziałów. 

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu