Odwołania i zażalenia
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Odwołania i zażalenia

Chcesz odwołać się od decyzji administracyjnej? Radcy prawni oraz adwokaci z naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w tego typu sprawach. Do każdej kwestii prawnej podchodzimy bardzo szczegółowo i indywidualnie. Dbamy o pomyślne oraz jak najszybsze rozstrzygnięcie każdej sprawy.

  • Odwołanie od decyzji administracyjnej
  • Cofnięcie odwołania od decyzji administracyjnej
  • Zrzeczenie się odwołania od decyzji administracyjnej
  • Zażalenie na postanowienie organu administracji publicznej

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Szukasz informacji dotyczących odwołania lub zażalenia w postępowaniu administracyjnym? Zapoznaj się z odpowiedziami na pytania zadawane przez naszych Klientów. Jeśli nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z nami osobiście.

Strona, która jest niezadowolona z decyzji administracyjnej, może złożyć od niej odwołanie. Od decyzji administracyjnej, która została wydana w pierwszej instancji, służy odwołanie (następnie możliwe jest jeszcze wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Odwołanie należy wnieść do właściwego organu odwoławczego, ale za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. A więc jeśli decyzję, od której chcemy się odwołać, wydał starosta, wówczas powinniśmy wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, ale za pośrednictwem starosty. 

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli jednak decyzja została jedynie ogłoszona ustnie – termin ten należy liczyć od dnia ogłoszenia tej decyzji stronie.

W odwołaniu nie musimy zamieszczać szczegółowego jego uzasadnienia. Co do zasady wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Dla odwołującego się korzystne jednak jest, aby uzasadnienie znalazło się w odwołaniu. Profesjonalnej porady prawnej co do treści odwołania od decyzji administracyjnej udzielą radcy prawni oraz adwokaci z naszej Kancelarii w Łodzi. 

Wniesione odwołanie można wycofać przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ ten może jednak nie uwzględnić tego wycofania. Dzieje się tak wtedy, gdy mogłoby to doprowadzić do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny. 

Po rozpatrzeniu odwołania organ odwoławczy wydaje decyzję, w której może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. Może również uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy albo uchylając decyzję – umorzyć postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części. Organ może również umorzyć postępowanie odwoławcze. Natomiast w przypadku, w którym decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, organ uchyli zaskarżoną decyzję w całości i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W pewnych przypadkach jednak organ odwoławczy nie uchyla takiej decyzji i nie przekazuje sprawy ponownego rozpatrzenia. Dzieje się tak, gdy wszystkie strony zawarły w odwołaniu zgodny wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Wówczas organ odwoławczy przeprowadza takie postępowanie, a jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, może zlecić również przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez ten organ postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę. Zgoda ta powinna być wyrażona w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronom zawiadomienia o wniesieniu odwołania. 

Zażalenie to środek odwoławczy, który przysługuje od postanowień wydanych w toku postępowania (jednak tylko od tych, które ustawodawca wskazał jako takie, od których zażalenie przysługuje). Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Jeśli postanowienie zostało tylko ogłoszone ustnie, termin ten liczymy od dnia jego ogłoszenia stronie. 

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu