Skarga do sądu administracyjnego
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Skarga do sądu administracyjnego

Chcesz wnieść skargę do sądu administracyjnego? W naszej Kancelarii w Łodzi uzyskasz kompleksową pomoc prawną w tym zakresie. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego Klienta oraz pełne zaangażowanie w każdą sprawę. Naszym celem jest pomyślne oraz możliwie szybkie rozwiązanie każdego problemu prawnego. 

  • Wniesienie skargi do sądu administracyjnego

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Chcesz uzyskać informacje na temat skargi do sądu administracyjnego? Zapoznaj się z odpowiedziami na pytania, które często zadawane są przez Klientów naszej Kancelarii. Jeśli nadal masz wątpliwości, zapraszamy do osobistego kontaktu z nami.

Skargę do sądu administracyjnego może wnieść każdy, kto ma w tym interes prawny. Może to zrobić także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, a także organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności (w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeśli brała udział w postępowaniu administracyjnym). 

Skargę do sądu administracyjnego można wnieść dopiero wtedy, gdy wyczerpiemy wszystkie środki zaskarżenia. Wyczerpanie wszystkich środków zaskarżenia to sytuacja, w której stronie nie przysługuje już żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie czy ponaglenie. Ograniczenie to nie dotyczy jednak prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka. 

Skargę do sądu administracyjnego powinno się wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Dobry adwokat lub radca prawny z naszej Kancelarii udzieli kompleksowej pomocy prawnej w tym zakresie.

Organ za pośrednictwem którego wnosimy skargę powinien przekazać ją sądowi, dołączając do niej kompletne oraz uporządkowane akta sprawy, a także odpowiedź na skargę. Powinien to zrobić w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Organ ten może także uwzględnić skargę w całości w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli skarga dotyczyła decyzji administracyjnej, organ powinien uchylić ją oraz wydać nową decyzję. Organ administracji publicznej, uwzględniając skargę, powinien stwierdzić jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania nastąpiło bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Skargę do sądu administracyjnego powinniśmy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jeśli nie przewidziano środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa,  wnosi się w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.

Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę. W sprawach tych prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka mogą wnieść skargę w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. W przypadku innych aktów, jeżeli nie przewidziano środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę można wnieść w każdym czasie. Jeśli zaś chodzi o skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, to możemy ją wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do odpowiedniego organu. 

Osoba, która wniosła skargę, może ją cofnąć. Takie cofnięcie będzie wiążące dla sądu, jednak w pewnych wyjątkowych przypadkach sąd może uznać, że cofnięcie skargi jest niedopuszczalne. Uczyni tak, jeśli cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub mogłoby spowodować utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Skargę kasacyjną wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga może być wniesiona od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. W skardze kasacyjnej można zarzucić naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez radcę prawnego lub adwokata (jest to tzw. przymus adwokacko-radcowski). 

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu