Upadłość konsumencka i oddłużanie
Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Upadłość konsumencka Łódź

Wpadłeś w spiralę zadłużenia? Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Prawnicy z naszej Kancelarii w Łodzi świadczą kompleksowe usługi w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej oraz oddłużania. Gwarantujemy pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej sprawy. Dbamy przede wszystkim o interes naszego Klienta, mając na uwadze łagodne i możliwie szybkie rozwiązanie Jego problemu.

  • Upadłość konsumencka
  • Oddłużanie

Wyróżnienia
Często zadawane pytania

Masz wątpliwości dotyczące kwestii takich jak upadłość konsumencka oraz oddłużanie? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do osobistego kontaktu.

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, która jest przewidziana dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. 

Niewypłacalność oznacza, że dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych, które są wymagalne. Istnieje domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć sam dłużnik. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, może złożyć także wierzyciel tej osoby. Może to zrobić jednak tylko w ciągu roku od dnia wykreślenia tej osoby z właściwego rejestru. Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej także wtedy, gdy osoba ta faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, ale nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze. Wierzyciel ma na to rok od dnia zaprzestania prowadzenia działalności przez osobę fizyczną.

Procedura upadłościowa składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest postępowanie, w którym sąd weryfikuje, czy dłużnik spełnił przesłanki, które są konieczne, aby ogłoszenie upadłości było możliwe. Jeśli okaże się, że przesłanki zostały spełnione, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu tym wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze dłużników niewypłacalnych. Sąd w postanowieniu wyznacza także syndyka oraz sędziego-komisarza. W drugim etapie procedury upadłościowej dochodzi do spieniężenia majątku upadłego (jeśli upadły w ogóle posiada majątek). Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy wierzytelności, sąd ustala plan spłaty wierzycieli. Sąd może jednak nie ustalać planu spłaty wierzycieli, tylko od razu umorzyć zobowiązania upadłego, jeśli osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli i określa w nim, w jakim zakresie i w jakim czasie (nie dłuższym niż 36 miesięcy) upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Potrzebujesz porady? Umów się na spotkanie!
Zadzwoń

Dlaczego my?

01

Słuchamy i doradzamy

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem. Zawsze staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie każdej powierzonej nam sprawy. Wszelkie prawne zawiłości tłumaczymy tak, by stały się w pełni jasne i zrozumiałe dla naszych Klientów.

02

Dbamy o naszych Klientów

Naszym priorytetem są potrzeby i oczekiwania Klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy. W pełni angażujemy się we wszelkie działania mające na celu ich pomyślne rozwiązanie. Sumiennie wypełniamy swoje obowiązki, podporządkowując strategię działania korzyściom Klienta.

03

Działamy kompleksowo

W naszej pracy chętnie sięgamy po kreatywne rozwiązania – łączymy rzetelną wiedzę z innowacyjnym podejściem do kwestii prawnych. Współpracujemy ponadto z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom sprawne rozwiązanie problemu.

04

Cenne doświadczenie

Nasza wiedza i doświadczenie to owoc wieloletniej edukacji oraz pracy w zawodzie. Dzięki temu możemy zaoferować każdemu Klientowi najwłaściwsze rozwiązanie Jego problemu prawnego. Jednocześnie wciąż dbamy o swój rozwój osobisty, poszerzając naszą wiedzę na różnych płaszczyznach. 

Co mówią nasi klienci?

Ostatnio na blogu